Ring oss på 55 21 44 50. Vi er tilgjengelige hele døgnet, hele uken.

Meny

Forskjellige seremonier

Når det kommer til hvilken seremoni man skal velge, er det vanlig å velge en seremoni som gjenspeiler avdødes ønsker og livssynsretning.

Her kan du lese mer om hvilke seremonier vi kan bistå med å arrangere.

Religiøs seremoni ved begravelse / bisettelse

En religiøs seremoni er en livssynsseremoni i regi av et trossamfunn.

De fleste religiøse seremonier er i regi av Den norske kirke. En kirkelig seremoni vil ha et tydelig kristent innhold, med fokus på de etterlatte. Det er kirkens prester som forretter seremonien etter kirkens liturgi. Som etterlatte kan du selv velge salmer, musikk og medvirke til minnetalens innhold. 

Les mer på Den norske kirke hjemmeside

Bilde av en statue fra en kirkegård i forbindelse med begravelse seremoni
To mennesker som holder rundt hverandre sett bakfra

Humanistisk seremoni ved begravelse / bisettelse

En humanistisk seremoni er en livssynsseremoni i regi av Human-Etisk Forbund. Seremonien har fokus på avdøde, og vil ikke ha religiøst innhold. Forbundet har egne gravferdstalere og de etterlatte står relativt fritt ved valg av regi, sanger, musikk og minnetalens innhold.

Les mer på Human-Etisk Forbunds hjemmesider.

Livssynsåpen seremoni ved begravelse / bisettelse

En livssynsåpen seremoni kan enten ha en religiøs eller en ikke-religiøs grunntone. Det kan også tenkes flerkulturelle seremonier der det gis rom for flere livssyn i samme seremoni.

Det som særpreger en livssynsåpen seremoni, er at de etterlatte står helt fritt i å velge innhold og fokus, samt hvem som skal lede seremonien. Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk står etterlatte helt fritt til å sette et personlig preg på seremonien.

Nærbilde av blomsterbusk med mange grønne blader